شنبه تا چهارشنبه (9.00 - 17.30 )

Something Know

About Me

متخصص درمان ریشه در کرج

درباره
دکتر میترا حبیب نیا

دکتر میترا حبیب نیا
متخصص درمان و جراحی ریشه
اخد مدرک دکترای دندانپزشکی در سال 1391
اخد مدرک تخصصی درمان ریشه در سال 1397 دارای بورد تخصصی

درمان های تخصصی ریشه عظیمیه


درمان تخصصی ریشه دندان

متخصص درمان ریشه در کرج

بورد تخصصی درمان ریشه

درباره ما

دکتر میترا حبیب نیا متخصص درمان و جراحی ریشه

اخد مدرک دکترای دندانپزشکی در سال 1391

اخد مدرک تخصصی درمان ریشه در سال 1397 دارای بورد تخصصی