شنبه تا چهارشنبه (9.00 - 17.30 )

در دندان های آسیب دیده که ریشه دندان هنوز تکامل نیافته است، داروی خاصی برای حفظ حیات پالپ (عصب) دندان قرار داده میشود تا رشد نرمال و تقویت ریشه های دندان نابالغ ادامه یابد. سپس دندان تحت نظر قرار می گیرد و در فواصل زمانی مشخص پس از درمان گرافی تهیه میشود تا از روند رشد ریشه اطمینان حاصل شود.لازم به ذکر است که اکثر موارد پالپ التیام می یابد و نیاز به درمان دیگری نمی باشد. این درمان نیازمند رعایت اصول درمانی بسیار دقیق است که منجر به حفظ حیات یک دندان در یک کودک شده و توسط متخصص درمان ریشه به نحو احسن انجام میشود.

متخصص درمان ریشه کرج

درباره ما

دکتر میترا حبیب نیا متخصص درمان و جراحی ریشه

اخد مدرک دکترای دندانپزشکی در سال 1391

اخد مدرک تخصصی درمان ریشه در سال 1397 دارای بورد تخصصی