شنبه تا چهارشنبه (9.00 - 17.30 )

اَپِکسیفیکاسیون فرایندی است که روی دندان های نابالغ عفونی انجام می شود.

طی این فرایند، اَپکس باز ریشه بسته می شود تا اجازه دهد دندان بهبود پیدا کند. فرسایش اَپکس ریشه دندان در نتیجه تحلیل ریشه می تواند موجب باز شدن آن شود.

اگر این اتفاق رخ دهد، سیل (مهر و موم )کردن کانال ریشه دندان با استفاده از روش های معمول دشوار خواهد بود. هدف این درمان سیل کردن ریشه یک دندان دارای اَپکس باز با ایجاد یک مانع از بافت سخت است.

این کار مانع التهاب و گسترش عفونت خارجی ریشه های دندان می شود. بعلاوه این امکان را فراهم می آورد که دندان به روش سنتی سیل شود. با استفاده از تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس می توان این شرایط را ، مخصوصاً در کودکان ۷ تا ۱۲ ساله یا در بیمارانی که دچار حوادث دندانی شده اند، به سرعت شناسایی نمود. برای سیل کردن اَپکس باز ريشه دندان، متخصصان اندودانتیکس از ماده ای به نام MTA استفاده می کنند.

MTA در اَپکس ریشه محافظی سخت و نفوذ ناپذیر ایجاد می کند.

درباره ما

دکتر میترا حبیب نیا متخصص درمان و جراحی ریشه

اخد مدرک دکترای دندانپزشکی در سال 1391

اخد مدرک تخصصی درمان ریشه در سال 1397 دارای بورد تخصصی