شنبه تا چهارشنبه (9.00 - 17.30 )

منظور از درمان ریشه مجدد چیست؟

به طور کلی نیاز به درمان ریشه زمانی پیش می آید که عفونت از مینا و عاج دندان عبور کرده و پالپ دندان را آلوده کرده باشد. مطالعات پژوهشی نشان می دهد که میزان موفقیت درمان ریشه دندان بسیار بالا است وحدود ۸۸ درصد می باشد.

پس از انجام درمان ریشه، اگر به هر علت این عفونت باقی بماند و یا اینکه مجددا عفونت به کانال های ریشه دندان بازگردد، درمان ریشه که به طور اولیه انجام شده است با شکست مواجه شده و نیاز به درمان ریشه مجدد می باشد. درمان ریشه مجدد، درمانی تخصصی است که نیاز به مهارت و صرف زمان بیشتر دارد، اما یکی از روش هایی است که با کمک آن می توان سلامت را مجددا به دندان بازگرداند و از کشیده شدن آن جلوگیری کرد.

چه علائمی نشان می دهند که دندان نیاز به درمان ریشه مجدد دارد؟

زمانی که عفونت یا التهاب به طور کامل بهبود نمی یابد و یا مجددا به کانال ریشه باز می گردد، موجب تهاجم باکتری ها و آلودگی ها به فضای کانال ریشه می شود. با عبور عفونت از سوراخ انتهای ریشه و رسیدن آن به استخوان فک، این دندان ها علامت دار خواهند شد. علائمی نظیر درد دندان در هنگام جویدن و گاز گرفتن و حساسیت به لمس و تورم از علائم نیاز به درمان مجدد است.

درباره ما

دکتر میترا حبیب نیا متخصص درمان و جراحی ریشه

اخد مدرک دکترای دندانپزشکی در سال 1391

اخد مدرک تخصصی درمان ریشه در سال 1397 دارای بورد تخصصی